MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Vítejte

Vítejte na stránkách MOSTECKÉ BYTOVÉ, akciové společnosti. Jsme firma s letitými zkušenostmi v oblasti správy a údržby vlastněných bytových domů a nemovitostí. Naše služby však nabízíme i ostatním společenstvím vlastníků, neboť s bytovou problematikou máme léta praxe.

 

Aktuální nabídka volných bytů do nájmu.

Pronájem bytu 3+1, 66,19m2, ulice. M.G. Dobnera, blok 384, č.p. 2941

 

Aktuálně realizované projekty:

Dne 15.11.2018 došlo k předání staveniště, bl. 35 v ulici J. Seiferta v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu a vybudování parkoviště. Vlastní stavební činnost vypuknou v nejbližších týdnech. Práce bude provádět stavební firma MATURE TEPLICE s.r.o.

Probíhá montáž vnitřních rozvodů ZTI, montáž SDK a příprava na zateplení objektu. Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah.

 

Dne 30.5.2018 došlo k předání staveniště, bl. 60 v ulici Táboritů v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu, aby zde vzniklo plánované zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Vlastní stavební činnost byla zahájena 4.6.2018. Práce provádí regionální stavební firma METALL QUATRO spol. s r. o.

Pokračují práce ve výstavbě výtahového bloku. U kuchyňského bloku zhotovitel provádí montáž bednění opěrné zdi. V hlavním objektu se provádí zednické práce, montáž TZB–ZTI, elektro a VZT rozvodů. Pokračuje montáž keramických obkladů, dlažby uvnitř objektu a KZS fasády.

 

Vedení evidence domů, pasportů bytů, zajištění správného nastavení předpisů služeb včetně jejich rozúčtování dle platné legislativy pro nás není problém. K zajištění těchto činností vlastníme nejmodernější software.

Umíme správně nastavit termíny revizí, zajistit jejich provedení a případně i oprav nedostatků z těchto revizí vyplývající.

Zajistíme soudní i mimosoudní vymáhání dluhů vůči vašemu společenství vlastníků.

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. eviduje pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného a pohledávek ze služeb spojených s nájmem a pohledávky za dlužné nájemné a služby za období, kdy bytový fond byl ve vlastnictví statutárního města Mostu v letech 1992-2002. Dále pak společnost odkoupila část pohledávek od jednotlivých organizací městem Most zřízených či založených.

Akciová společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. byla v roce 2001 založena městem Most pro zajištění provozu, správy a údržby bytových domů. Statutární město Most jako jediný zakladatel je zároveň jediným akcionářem společnosti.

Uváženým pronájmem nebytových prostorů se snažíme obyvatelům města Mostu zajistit kvalitní a dostupné služby.

 

 

 

 

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8.00 - 17.00
přestávka 11.30 - 12.30

Havarijní služba:

Zajišťuje odstranění havarijních situací v oborech voda, topení, plyn, elektro.
Volejte 800 136 018

Domov Alzheimer

Bližší informace o poskytovaných službách v rekonstruovaném bloku 60, ul. Táboritů v Mostě, lze získat na webu Domova Alzheimer v Mostě.
 
Zájemci o umístění nebo i uchazeči o zaměstnání v tomto zařízení, se mohou obrátit se svým dotazem přímo na budoucího poskytovatele služby prostřednictvím kontaktního formuláře.

Naše služby:

  • vedení evidence domů
  • vedení pasportů bytů
  • zajištění správného nastavení předpisů služeb včetně jejich rozúčtování dle platné legislativy
  • sledování a zajištění termínů veškerých revizí
  • organizace provedení revizí a případně i oprav nedostatků z těchto revizí vyplývajících

intro.jpg

Informační servis: