MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Podrobné informace naleznete na profilu zadavatele - kliknutím na název zakázky.


Druh veřejné zakázky
Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV
Rekonstrukce budov 45454100-5

Datum uveřejnění: 18.7.2018

Lhůta pro podání nabídek: 6.8.2018

Druh zadávacího řízení:
VZ byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam účastníků, kteří podali nabídku:
1. ENIMA PRO, a.s., Bělohradská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov
2. NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
3. MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice
4. Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
5. Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o., 435 21 Obrnice 10


Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení:
ze zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky

Hodnotící kritéra:
Celková nabídková cena bez DPH           100%


Minimální nabídková cena bez DPH:
39 950 513 Kč

Maximální nabídková cena bez DPH:
44 452 498 Kč

Vítěz veřejné zakázky:
MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice, IČ: 60490420

Nabídková cena vítěze bez DPH:
39 950 513 Kč

Termín realizace dle nabídky vítěze:
do 365 dní od zahájení stavebních prací

Pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky:
Stavební a obchodní společnost Most, s.r.o., 435 21 Obrnice 10
ENIMA PRO, a.s., Bělohradská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov
NEPRO stavební a.s., Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5