MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Podrobné informace naleznete na profilu zadavatele - kliknutím na název zakázky.

 

Evidenční číslo zakázky: Z2017-035851

Datum uveřejnění: 19.12.2017

Lhůta pro podání nabídek: 29.1.2018

Druh zadávacího řízení:
VZ byla zadávána v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam účastníků, kteří podali nabídku:
1. BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 28402758
2. METALL QUATRO, spol. s r.o. se sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení:
ze zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky

Hodnotící kritéra:
ekonomická výhodnost nabídky     
   1.Celková nabídková cena bez DPH           80%
   2.Zkrácení lhůty pro dokončení                   20%

Minimální nabídková cena bez DPH:
89 895 525 Kč


Maximální nabídková cena bez DPH:
109 077 269 Kč

Vítěz veřejné zakázky:
METALL QUATRO, spol. s r.o. se sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213

Nabídková cena vítěze bez DPH:
89 895 525 Kč

Termín realizace dle nabídky vítěze:
do 360 dní od zahájení stavebních prací

Pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky:
BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 28402758