MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Bytové domy pro seniory

S účinností od 1. 9. 2020 provádí výběr zájemců o bydlení v bytových domech pro seniory společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Jedná se o domy bl. 522, č. p. 2071 a bl. 523, č. p. 2070 v ul. Růžová, bl. 566, č. p. 2072 v ul. U Parku v Mostě. Výběr je prováděn na základě schválených pravidel.

Bližší informace na tel. čísle 478 618 536 nebo 476 705 084.

 

Pravidla pro uzavírání smluv o užívání bytů v bytových domech pro seniory