MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Organizační struktura

Vedení společnosti

Ředitel společnosti

Ing. Jaroslav Kudrlička

Sekretariát

Bc. Lucie Klopotová

úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00
přestávka 11.30 - 12.30

 Právní úsek

 

Ing. Ivana Papřoková Jandová
Ing. Marcela Bažantová

úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00
přestávka 11.30 - 12.30

agenda:

 • evidence plateb
 • účtování plateb
 • zastupování společnosti ve vztahu k soudům
 • příprava žalob
 • evidence pohledávek
 • vymáhání pohledávekTechnický úsek

 

Jana Wachtelová
Ing. Martin Nagy
Miloslava Sedláčková


úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 - 17.00
přestávka 11.30 - 12.30

agenda:

 • stanoviska ke stavebním řízením a zásahům do bytových objektů
 • stavební úpravy bytů
 • stavební úpravy nebytových prostorů
 • stavební úpravy jiných prostorů v domě
 • nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory
 • přechody nájmu bytu
 • směny bytů
 • předkupní právo