MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Pronájem bytů

Nejsou k dispozici žádné volné byty.

 

 

 

 

 

O nájem bytu může požádat zájemce, který:

  •     je starší 18-ti let
  •     doloží potvrzení zaměstnavatele
  •     doloží k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii výpisu Rejstříku trestů ne starší 6 ti měsíců
  •     nemá splatné pohledávky vůči MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s., městu Most a Dopravnímu podniku měst Mostu a Litvínova, a.s.


Výběr nájemce provede představenstvo společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Nájemní smlouvy jsou uzavírány výhradně na dobu určitou.  Nejdříve na dobu šesti měsíců a následně, pokud není dluh na nájmu a službách s ním spojených a byt je řádně užíván, je nájemní smlouva uzavírána na dobu jednoho až dvou let.