MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Záměrem naší společnosti je vybudování zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb klientům chronicky nemocným, především s Alzheimerovou chorobou nebo trpícím ostatními formami demence.

Rekonstrukci provádí společnost METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.p. 600.

Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Po rekonstrukci bude provozovatelem zařízení společnost Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., která má s obdobnými zařízeními zkušenosti a provozuje domovy se zvláštním režimem po celé republice.

 video:  Domov Alzheimer (Ústecká TV)

 

Nejnovější informace:

5.12.2018 - Zhotovitel dokončil pokládku pojistné hydroizolace. Dále dokončuje omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel zahájil montáž nosných zdí ze ztraceného bednění. Dále zhotovitel provádí práce elektro, ZTI a montáž sádrokartonových konstrukcí.

21.11.2018 - Zhotovitel provádí pokládku pojistné hydroizolace - parotětěsné zábrany. Dále provádí omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku byla dokončena montáž výztuže základové desky a osazení těsnících prvků. Dále zhotovitel v objektu provádí montáž rozvodů elektro a ZTI a sádrokartonové konstrukce.

7.11.2018 - Zhotovitel provádí montáž střešní konstrukce, dále provádí montáž okenních rámů. Dále provádí omítací práce uvnitř objektu. V prostoru budoucího kuchyňského a jídelního bloku zhotovitel provádí montáž výztuže základové desky. Zhotovitel v rekonstruovaném objektu objektu zahájil montáž rozvodů elektroinstalace a přípravné práce pro rozvody ZTI.

31.10.2018 - Uvnitř objektu se provádí vyzdívání příček a byly zahájeny práce na omítách. Probíhají práce na zastřešení objektu.

24.10.2018 - V současné době byla zahájena montáž oken a přípravné práce na zastřešení hlavní části objektu. Dokončuje se instalace ležaté kanalizace před zahájením prací na základové desce přístavby. Kolem objektu probíhají výkopové práce pro jeho podříznutí a obnovení vodorovné hydroizolace.

26.9.2018 - Byla dokončena vyzdívka nosných zdí v 5.NP. a dokončena výztuž a bednění ztužujících věnců zdiva 5.NP - I. výškové úrovně. Zhotovitel dokončil hloubení stavební jámy pro přístavbu jídelní a kuchyňské přístavby a provedl výkop pro osazení revizní šachty kanalizační přípojky. Ubourává přesah stávající podkladní betonové desky v prostoru budoucí přístavby. V 1.PP se provádí zemní práce spojené s odkopem v prostoru stávajících rýh v podkladní betonové desce pro nově navrženou ležatou kanalizaci.

5.9.2018 - Realizují práce na výstavbě horního patra a byly zahájeny výkopové práce pro přístavbu objektu.

22.8.2018 - Byly dokončeny bourací práce a pokračují vyzdívky příček a zazdívky otvorů.

24.7.2018 - Došlo k demontáži střešního pláště a pokračují bourací práce a práce na nových konstrukcích.

4.7.2018 - Pokračují bourací práce a odstraňují se nášlapné vrstvy.  Byly zahájeny vyzdívky ztužujících příček.

7.6.2018 - Došlo k oplocení staveniště a probíhají přípravné a bourací práce uvnitř objektu.

30.5.2018 - Dne 30.5.2018 došlo k předání staveniště, bl. 60 v ulici Táboritů v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu, aby zde vzniklo plánované zařízení pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Vlastní stavební činnost vypukne již od pondělí 4.6.2018. Práce bude provádět regionální stavební firma METALL QUATRO spol. s r. o.

 

Vizualizace budoucí podoby domova:

rendr obr 1.jpgrendr obr 4.jpgrendr obr 5.jpg