MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce domu blok 34, č.p. 2221, 2222 a 2223, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

 

Záměrem rekonstrukce je vybudovat bytový dům s nájemními bytovými jednotkami.

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího objektu bytového domu. Cílem stavebních úprav je vhodnější a efektivnější využití objektu. Stavební úpravy vedoucí k modernizaci stávajícího objektu tak, aby vyhovoval současným požadavkům na bydlení, zahrnující zejména úpravy dispozice, zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu a dále celkovou obnovu vnitřního zařízení budovy a vybudování parkoviště pro obyvatele domu.

 

Rekonstrukci provádí společnost METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.p. 600.

 

Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce domu blok 34, č.p. 2221, 2222 a 2223, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

 

Aktuální informace:

1.6.2021 - Probíhají práce na izolaci spodní stavby, vnější drenáži a příprava podkladu před zahájením betonáže podlahy suterénu.

25.5.2021 - Podřezávání stavby dokončeno, probíhají práce na vnějších izolacích suterénu včetně drenáží a zásypů. Příprava na betonáž prostupů stropů.

4.5.2021 - Byla zahájena montáž oken a pokračují práce na podřezávání stavby.

27.4.2021 - Pokračují práce na opravě krovu, dokončují se bourací a probíhhají práce na vnější hydroizolaci.

13.4.2021 - Dokončují se bourací práce, byly zahájeny práce na opravě krovů, zahájeny odkopávky okolo objektu, pro podřezávání stavby, příprava na bourání drážek pro instalace.

6.4.2021 - Probíhají práce na střeše a přípravné práce pro podřezání objektu.

23.3.2021 - Probíhají bourací práce. Zahájeny vyzdívky pro parapety, zahájeny práce na střeše, probíhá demontáž krytiny a demolice komínů, příprava na opravy krovu. Budou zahájeny odkopávky okolo stavby.

9.3.2021 - Probíhají vyklízecí a bourací práce.

4.2.2021 - Dne 4.2.2021 došlo k předání staveniště, bl. 34 v ulici J. Seiferta v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu a vybudování parkoviště. Práce bude provádět stavební firma METALL QUATRO spol. s r.o.