MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce domu blok 34, č.p. 2221, 2222 a 2223, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

 

Záměrem rekonstrukce je vybudovat bytový dům s nájemními bytovými jednotkami.

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího objektu bytového domu. Cílem stavebních úprav je vhodnější a efektivnější využití objektu. Stavební úpravy vedoucí k modernizaci stávajícího objektu tak, aby vyhovoval současným požadavkům na bydlení, zahrnující zejména úpravy dispozice, zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu a dále celkovou obnovu vnitřního zařízení budovy a vybudování parkoviště pro obyvatele domu.

 

Rekonstrukci provádí společnost METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.p. 600.

 

Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce domu blok 34, č.p. 2221, 2222 a 2223, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

 

Aktuální informace:

4.10.2021 - Provádí se vnitřní instalace, montáž SDK konstrukcí. Dokončují se práce na střešní krytině a probíhá příprava pro instalaci balkónů. Probíhají venkovní úpravy podkladních vrstev parkoviště, oprava venkovní kanalizace.

7.9.2021 -Provádí se štukové omítky a montáž SDK konstrukcí, rozvody ÚT, kanalizační přípojka, vnější zateplení a pokračují práce na střešní krytině.

31.8.2021 - Byly dokončeny jádrové omítky vrchní stavby. Byla zahájena montáž SDK konstrukcí. Probíhá montáž střešní krytiny a montáž zateplení. Provádí se práce venkovních úprav na podkladních vrstvách parkoviště, obrubníky a odvodnění.

10.8.2021 - Pokračují práce na provádění vnitřních omítek, pokládka střešní krytiny a podlahového souvrství.

3.8.2021 - Provádějí se vnitřní omítky a zateplení fasády.

14.7.2021 - Pokračují práce na zateplení objektu, podlahových konstrukcí v bytech, provádějí se práce na vnitřních omítkach a vnitních instalacích.

15.6.2021 - Byla osazena okna a pokračují práce kolem objektu pro zahájení výstavby lešení.

1.6.2021 - Probíhají práce na izolaci spodní stavby, vnější drenáži a příprava podkladu před zahájením betonáže podlahy suterénu.

25.5.2021 - Podřezávání stavby dokončeno, probíhají práce na vnějších izolacích suterénu včetně drenáží a zásypů. Příprava na betonáž prostupů stropů.

4.5.2021 - Byla zahájena montáž oken a pokračují práce na podřezávání stavby.

27.4.2021 - Pokračují práce na opravě krovu, dokončují se bourací a probíhají práce na vnější hydroizolaci.

13.4.2021 - Dokončují se bourací práce, byly zahájeny práce na opravě krovů, zahájeny odkopávky okolo objektu, pro podřezávání stavby, příprava na bourání drážek pro instalace.

6.4.2021 - Probíhají práce na střeše a přípravné práce pro podřezání objektu.

23.3.2021 - Probíhají bourací práce. Zahájeny vyzdívky pro parapety, zahájeny práce na střeše, probíhá demontáž krytiny a demolice komínů, příprava na opravy krovu. Budou zahájeny odkopávky okolo stavby.

9.3.2021 - Probíhají vyklízecí a bourací práce.

4.2.2021 - Dne 4.2.2021 došlo k předání staveniště, bl. 34 v ulici J. Seiferta v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu a vybudování parkoviště. Práce bude provádět stavební firma METALL QUATRO spol. s r.o.