MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce bytového domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Rekonstrukce bytového domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě 
realizováno 11/2018 - 01/2020


Projekt byl spolufinancován z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu energetických úspor v bytových domech – 78. výzva IROP vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.

 

Záměrem rekonstrukce bylo vybudovat bytový dům s nájemními bytovými jednotkami.

Předmětem veřejné zakázky byly úpravy stávajícího objektu bytového domu. Cílem stavebních úprav bylo vhodnější a efektivnější využití objektu. Stavební úpravy vedoucí k modernizaci stávajícího objektu tak, aby vyhovoval současným požadavkům na bydlení, zahrnující zejména úpravy dispozice, zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu a dále celkovou obnovu vnitřního zařízení budovy a vybudování parkoviště pro obyvatele domu.

Rekonstrukci provedla společnost MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice.Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

 

Archiv zpráv:

leden 2020 - Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí s užíváním stavby.

12.11.2019 - Pokračují práce na pokládce dlažby schodišťových podest, vodoinstalační práce, elektro práce, instalace kuchyňských linek a nového schodišťového zábradlí.

15.10.2019 - Na stavbě probíhají malířské práce, pokládka vinylových podlah, instalace vedení vytápění ve sklepních prostorách, osazování dveří. Byla zahájena montáž kuchyňských linek. Před objektem pokračují práce na pokládce dlažby na parkovišti.

21.8.2019 - Pokračují montáž vnitřních rozvodů ZTI, montáž SDK a zateplení objektu. Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah a práce na úpravě terénu a stavbě parkoviště.

30.7.2019 - Pokračují práce na vnitřních rozvodech ZTI, montáži SDK. Pokračují práce na zateplení objektu a probíhají práce v prostoru budoucího parkoviště.

25.6.2019 - Pokračují práce na vnitřních rozvodech ZTI, byly zahájeny práce před zateplením objektu.

18.6.2019 - Zhotovitel provádí montáž vnitřních rozvodů ZTI, montáž SDK v jednotlivých patech, probíhají práce na pokládce střešní krytiny.

7.5.2019 - Zhotovitel provádí montáž vnitřních rozvodů ZTI v kuchyních, betonáž podlah a montáž SDK v jednotlivých patech.  Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. V suterénu probíhá probíhá příprava pro výstavbu příček.

16.4.2019 - Probíhají vnitřní hydroizolace, vnitřní omítky, příprava podkladu podlah a montáž SDK. Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. Dále probíhají práce na vnější části spodní stavby.

2.4.2019 - Byly zahájeny práce na rozvodech elektro, úpravy podkladu pro svislé hydroizolace suterénu, úpravy řeziva krovu a prostupy pro instalace. Dále probíhá příprava na omítky. Pokračují montáže SDK a dalších instalací. Byly zahájeny práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. Probíhají práce vně objektu na přípojce vody.

12.3.2019 - Byla dokončena výměna krovu a položena pojistná folie, probíhají úpravy povrchů krovu a příprava na pokládku krytiny. Podřezání objektu bylo ukončeno a probíhá příprava podkladu pro vnější izolace. Probíhají vyzdívky špalet a drážkování pro vnitřní rozvody. Byla provedena montáž hlavních svislých rozvodů kanalizace.

19.2.2019 - Pokračují práce na střeše objektu a práce spojené s podříznutím spodní stavby.

12.2.2019 - Probíhají  práce na střeše objektu. Prvky krovu budou očištěny a poškozené části vyměněny. Byly zahájeny práce na podříznutí spodní stavby a práce na vnitřní ležaté kanalizaci.

16.1.2019 - Provádějí se odkopávky okolo objektu, příprava pro podřezání stavby a drenáže, boutací práce jsou před dokončením. Dále budou zahájeny práce na střeše a krovu. Bylo zahájeno postupné osazení oken.

9.1.2019 - V objektu pokračují bourací práce. Kolem objektu probíhají výkopové práce pro jeho podříznutí a obnovení vodorovné hydroizolace.

5.12.2018 - Probáhají bourací a vyklizovací práce uvnitř objektu.

25.11.2018 - Byly zahájeny práce na kácení a likvidaci dřevin kolem objektu.

15.11.2018 - Dne 15.11.2018 došlo k předání staveniště, bl. 35 v ulici J. Seiferta v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu a vybudování parkoviště. Vlastní stavební činnost vypukne v nejbližších týdnech. Práce bude provádět stavební firma MATURE TEPLICE s.r.o.

 

 


Schválené stavební řešení:

Pohledy 35.jpg