MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Rekonstrukce bytového domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Rekonstrukce bytového domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě

Záměrem rekonstrukce je vybudovat bytový dům s nájemními bytovými jednotkami.

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího objektu bytového domu. Cílem stavebních úprav je vhodnější a efektivnější využití objektu. Stavební úpravy vedoucí k modernizaci stávajícího objektu tak, aby vyhovoval současným požadavkům na bydlení, zahrnují zejména úpravy dispozice, zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu a dále celkovou obnovu vnitřního zařízení budovy a vybudování parkoviště pro budoucí uživatele domu.

Rekonstrukci provádí společnost MATURE TEPLICE s.r.o., Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice.

Odkaz na veřejnou zakázku Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě


Nejnovější informace:

7.5.2019 - Zhotovitel provádí montáž vnitřních rozvodů ZTI v kuchyních, betonáž podlah a montáž SDK v jednotlivých patech.  Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. V suterénu probíhá probíhá příprava pro výstavbu příček.

16.4.2019 - Probíhají vnitřní hydroizolace, vnitřní omítky, příprava podkladu podlah a montáž SDK. Pokračují práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. Dále probíhají práce na vnější části spodní stavby.

2.4.2019 - Byly zahájeny práce na rozvodech elektro, úpravy podkladu pro svislé hydroizolace suterénu, úpravy řeziva krovu a prostupy pro instalace. Dále probíhá příprava na omítky. Pokračují montáže SDK a dalších instalací. Byly zahájeny práce na pokládce konstrukčních vrstev podlah. Probíhají práce vně objektu na přípojce vody.

12.3.2019 - Byla dokončena výměna krovu a položena pojistná folie, probíhají úpravy povrchů krovu a příprava na pokládku krytiny. Podřezání objektu bylo ukončeno a probíhá příprava podkladu pro vnější izolace. Probíhají vyzdívky špalet a drážkování pro vnitřní rozvody. Byla provedena montáž hlavních svislých rozvodů kanalizace.

19.2.2019 - Pokračují práce na střeše objektu a práce spojené s podříznutím spodní stavby.

12.2.2019 - Probíhají  práce na střeše objektu. Prvky krovu budou očištěny a poškozené části vyměněny. Byly zahájeny práce na podříznutí spodní stavby a práce na vnitřní ležaté kanalizaci.

16.1.2019 - Provádějí se odkopávky okolo objektu, příprava pro podřezání stavby a drenáže, boutací práce jsou před dokončením. Dále budou zahájeny práce na střeše a krovu. Bylo zahájeno postupné osazení oken.

9.1.2019 - V objektu pokračují bourací práce. Kolem objektu probíhají výkopové práce pro jeho podříznutí a obnovení vodorovné hydroizolace.

5.12.2018 - Probáhají bourací a vyklizovací práce uvnitř objektu.

25.11.2018 - Byly zahájeny práce na kácení a likvidaci dřevin kolem objektu.

15.11.2018 - Dne 15.11.2018 došlo k předání staveniště, bl. 35 v ulici J. Seiferta v Mostě firmě, která bude provádět rekonstrukční práce na objektu a vybudování parkoviště. Vlastní stavební činnost vypukne v nejbližších týdnech. Práce bude provádět stavební firma MATURE TEPLICE s.r.o.

 

 


Schválené stavební řešení:

Pohledy 35.jpg