MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Řešení dluhů a exekucí

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. eviduje pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného a pohledávek ze služeb spojených s nájmem a pohledávky za dlužné nájemné a služby za období, kdy bytový fond byl ve vlastnictví statutárního města Mostu v letech 1992-2002. Dále pak společnost odkoupila část pohledávek od jednotlivých organizací městem Most zřízených či založených.

Při vymáhání pohledávek spolupracujeme s následujícími exekutorskými úřady:

Exekutorský úřad Most - JUDr. Jan Paraska
Jaroslava Seiferta 2159/7, Most
www.exekucemost.cz

Exekutorský úřad Mělník - Mgr. Roman Chaloupka
Havlíčkova 329, Mělník
www.soudniexekutor.cz

Exekutorský úřad Praha - JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 2, Praha 6
www.uradexekutora.cz

Exekutorský úřad Plzeň - JUDr. Jiří Janečka Ph.D.
V Bezovce 1896/6, Plzeň
www.eu178.cz