MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Související legislativa

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu