MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Veřejné zakázky

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mostecka-bytova-a-s_5289/

Podrobné inforamce naleznete na profilu zadavatele - kliknutím na odkaz.

 

Aktuálně vyhlášené veřejné zakázky:

Rekonstrukce domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě


Druh veřejné zakázky
Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV
Rekonstrukce budov 45454100-5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
37 057 141,- bez DPH

Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

Datum uveřejnění: 18.7.2018

Lhůta pro podání nabídek: 6.8.2018, 10:00 hodin

 

 

Veřejné zakázky v realizaci:

Rekonstrukce domu blok 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Evidenční číslo zakázky: Z2017-035851

Datum uveřejnění: 19.12.2017

Lhůta pro podání nabídek: 29.1.2018

Druh zadávacího řízení:
VZ byla zadávána v otevřeném podlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Seznam účastníků, kteří podali nabídku:
1. BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 28402758
2. METALL QUATRO, spol. s r.o. se sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení:
ze zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky

Hodnotící kritéra:
ekonomická výhodnost nabídky     
   1.Celková nabídková cena bez DPH           80%
   2.Zkrácení lhůty pro dokončení                   20%

Minimální nabídková cena bez DPH:
89 895 525 Kč


Maximální nabídková cena bez DPH:
109 077 269 Kč

Vítěz veřejné zakázky:
METALL QUATRO, spol. s r.o. se sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 61538213

Nabídková cena vítěze bez DPH:
89 895 525 Kč

Termín realizace dle nabídky vítěze:
do 360 dní od zahájení stavebních prací

Pořadí ostatních účastníků veřejné zakázky:
BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 28402758