MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Výzva k výkupu bytů

VÝZVA K VÝKUPU BYTOVÝCH JEDNOTEK


Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí odkoupení bytových jednotek v osobním vlastnictví na území města Mostu od vlastníků (fyzických i právnických osob), dle PRAVIDEL PRO VÝKUP BYTOVÝCH JEDNOTEK schválených jediným akcionářem společnosti dne 6.6.2019.

 

  • Nabídka k prodeji bytové jednotky

       Obsah nabídky k prodeji bytové jednotky musí korespondovat s čl. VIII. Pravidel pro výkup bytových jednotek. Pravidla pro výkup bytových jednotek

       jsou nedílnou součástí této výzvy.

       Formulář k podání nabídky ke stažení zde.

 

  • Adresa doručení nabídky

       Písemnou nabídku je třeba doručit na adresu:
       MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
       Josefa Skupy 2522
       434 01  Most

       nebo na e-mail vykupbytu@mostecka-bytova.cz

 

  • Kupní cena

       Nabídka k prodeji bytové jednotky musí obsahovat  navrhovanou výši kupní ceny ze strany prodávajícího. Maximálně přípustná kupní cena bude

       stanovena znaleckým posudkem.

 

  • Jistota

      Složením jistoty prokazuje prodávající závazný zájem o prodej bytové jednotky. Výše jistoty se stanovuje na částku 3.000,-Kč/bytovou jednotku.

      Jistota musí být poukázána na účet č. 1042437379/0800 již při podání nabídky.

 

  • Ostatní podmínky

      Bytová jednotka nesmí být zatížena jakýmkoliv dluhem vůči SVJ, na bytové jednotce nebude váznout zástavní právo a jiná věcná omezení

       vyjma uzavřené nájemní smlouvy, která plní podmínku stanovenou v čl. IV.2.b) Pravidel.

 

  • Příloha

       Přílohou této výzvy jsou Pravidla pro výkup bytových jednotek.