MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Výzva k výkupu bytových jednotek

VÝZVA K VÝKUPU BYTOVÝCH JEDNOTEK

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. odkoupí bytové jednotky v osobním vlastnictví. Výkup bytových jednotek bude prováděn od všech vlastníků (fyzických či právnických osob) vlastnících bytové jednotky na území města Mostu. Výkup bytových jednotek bude probíhat v souladu s Pravidly pro výkup bytových jednotek schválených jediným akcionářem společnosti dne 3. 2. 2022.

 

 

  •  Nabídku k prodeji lze doručit písemně či osobně na adresu:

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

           J.Skupy 2522

434 01  Most

 nebo elektronicky na email katanikova@mostecka-bytova.cz

      Tiskopis Nabídky prodávajícího k prodeji ke stažení zde.

 

  •  Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.

 

  •  Náklady spojené se zpracováním znaleckého posudku a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

  

  •  Bytová jednotka nesmí být zatížena jakýmkoliv dluhem vůči SVJ, na bytové jednotce nebude váznout zástavní právo a jiná věcná omezení.

 

  • Podrobné informace k výkupu budou poskytnuty na tel. čísle 476 705 084.

 

                       Nabídka prodávajícího k prodeji bytové jednotky