Úřední hodiny PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Havarijní služba 800 136 018
Havarijní služba pro blok 34, 35 777 737 741
Zpět

Organizační struktura

Vedení společnosti

Ředitel společnosti

Ing. Jaroslav Kudrlička

Sekretariát, ekonomika, výkupy jednotek

Bc. Lucie Kataníková


Právní úsek

Ing. Ivana Papřoková Jandová
Ing. Marcela Bažantová

Agenda

evidence plateb
účtování plateb
zastupování společnosti ve vztahu k soudům
příprava žalob
evidence pohledávek
vymáhání pohledávek


Technický úsek

Jana Wachtelová
Ing. Martin Nagy
Miloslava Sedláčková
Bc. Dominika Zachová

Agenda

stanoviska ke stavebním řízením a zásahům do bytových objektů
stavební úpravy bytů
stavební úpravy nebytových prostorů
stavební úpravy jiných prostorů v domě
nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory
přechody nájmu bytu
směny bytů
předkupní právo

Naše služby

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

ul. J. Skupy 2522
434 01 Most

Telefon: 476 705 084, 476 100 758
ID datové schránky: 6qnfahe

IČO: 25438832
DIČ: CZ25438832