Úřední hodiny PONDĚLÍ A STŘEDA 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Havarijní služba 800 136 018
Havarijní služba pro blok 34, 35 777 737 741
Zpět

Služby vlastníkům

Jsme firma s letitými zkušenostmi v oblasti správy a údržby vlastněných bytových domů a nemovitostí. Naše služby však nabízíme i ostatním společenstvím vlastníků, neboť s bytovou problematikou máme léta praxe.

 • vedení evidence domů
 • vedení pasportů bytů
 • zajištění správného nastavení předpisů služeb včetně jejich rozúčtování dle platné legislativy
 • výpočet a evidence nájemného a plateb za služby spojené s bydlením
 • provádění inkas a plateb z bankovního účtu nájemce
 • vypracování evidenčních listů
 • vypracování a evidence nájemních smluv
 • evidence dlužného nájemného včetně poplatku a úroku z prodlení
 • zpracování podkladů pro vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením na jednotlivé uživatele
 • Ke správě výše uvedených činností používáme nejmodernější software a tak můžeme nabídnout skutečně účinnou podporu ohledně této problematiky.

Ohledně zajištění všech legislativně vyžadovaných náležitosti nabízíme dále:

 • sledování a zajištění termínů veškerých revizí
 • organizace provedení revizí a případně i oprav nedostatků z těchto revizí vyplývajících

V neposlední řadě zajistíme soudní i mimosoudní vymáhání dluhů vůči vašemu společenství vlastníků.

Naše služby

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

ul. J. Skupy 2522
434 01 Most

Telefon: 476 705 084, 476 100 758
ID datové schránky: 6qnfahe

IČO: 25438832
DIČ: CZ25438832