MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Vítejte

Vítejte na stránkách MOSTECKÉ BYTOVÉ, akciové společnosti. Jsme firma s letitými zkušenostmi v oblasti správy a údržby vlastněných bytových domů a nemovitostí. Naše služby však nabízíme i ostatním společenstvím vlastníků, neboť s bytovou problematikou máme léta praxe.

 

 LetákSVJ.jpg

 

VÝKUP BYTOVÝCH JEDNOTEK

 

Aktuální informace - nabídka bytů k pronájmu

 
 
 
 
 

Úřední hodiny pro veřejnost

 

pondělí a středa

polední přestávka

 

 

 

 

   8:00 – 17:00 hod.

   11:30 - 12:30 hod.  


Úřední hodiny využijte pouze v neodkladných záležitostech, upřednostněte e-mailovou či telefonickou komunikaci, všechny kontakty naleznete na webových stránkách společnosti  www.mosteckabytova.cz.

Dokumenty, které máte k předání, vložte prosím do schránky ve dveřích v sídle společnosti, děkujeme.

 

S ohledem na současnou situaci žádáme všechny nájemníky, aby veškeré záležitosti ve vztahu k naší společnosti řešili pouze telefonicky nebo mailem.

 


V případě nutnosti kontaktujte havarijní službu na telefonním čísle 800 136 018.

Nájemníci domu bl. 34 a bl. 35 v ul. J. Seiferta kontaktujte havarijní službu na telefonním čísle

777 737 741.
 

 

Veřejné zakázky

 

Nabídka volných bytů k pronájmu - aktualizováno

 

Vedení evidence domů, pasportů bytů, zajištění správného nastavení předpisů služeb včetně jejich rozúčtování dle platné legislativy pro nás není problém. K zajištění těchto činností vlastníme nejmodernější software.

Umíme správně nastavit termíny revizí, zajistit jejich provedení a případně i oprav nedostatků z těchto revizí vyplývající.

Zajistíme soudní i mimosoudní vymáhání dluhů vůči vašemu společenství vlastníků.

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. eviduje pohledávky z titulu nezaplaceného nájemného a pohledávek ze služeb spojených s nájmem a pohledávky za dlužné nájemné a služby za období, kdy bytový fond byl ve vlastnictví statutárního města Mostu v letech 1992-2002. Dále pak společnost odkoupila část pohledávek od jednotlivých organizací městem Most zřízených či založených.

Akciová společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. byla v roce 2001 založena městem Most pro zajištění provozu, správy a údržby bytových domů. Statutární město Most jako jediný zakladatel je zároveň jediným akcionářem společnosti.

Uváženým pronájmem nebytových prostorů se snažíme obyvatelům města Mostu zajistit kvalitní a dostupné služby.

 

 

 

Úřední hodiny:

pondělí a středa   8:00 – 17:00 hod.

polední přestávka 11:30 - 12:30 hod.

 

 

Havarijní služba:

Zajišťuje odstranění havarijních situací v oborech voda, topení, plyn, elektro.
Volejte 800 136 018
 

Havarijní služba pro domy blok 34 a blok 35:

Zajišťuje odstranění havarijních situací v oborech voda, topení, elektro.
Volejte 777 737 741
 

Naše služby:

  • vedení evidence domů
  • vedení pasportů bytů
  • zajištění správného nastavení předpisů služeb včetně jejich rozúčtování dle platné legislativy
  • sledování a zajištění termínů veškerých revizí
  • organizace provedení revizí a případně i oprav nedostatků z těchto revizí vyplývajících

intro.jpg

Domov Alzheimer

Bližší informace o poskytovaných službách v domě v ul. Táboritů v Mostě, lze získat na webu Domova Alzheimer v Mostě.
 
Zájemci o umístění v tomto zařízení, se mohou obrátit se svým dotazem přímo na poskytovatele služby.

 

Informační servis: