MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Projekty

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat informace k námi připravovaným a realizovaným projektům.

Jedná se o projekty především z oblasti revitalizace spravovaného bytového fondu a další projekty z oblasti služeb poskytovaných zřizovateli společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - statutárnímu městu Most.

 

V realizaci:

Záměrem naší společnosti je vybudování zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb klientům chronicky nemocným, především s Alzheimerovou chorobou nebo trpícím ostatními formami demence.

 Blok 60 banner.jpg

 


V přípravě:


Záměrem rekonstrukce je vybudovat bytový dům s nájemními bytovými jednotkami.

V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách:

Blok 35 banner.jpg

 

Schválené stavební řešení

Pohledy 35