MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.
facebook twitter google+

Projekty

Na této stránce budeme postupně zveřejňovat informace k námi připravovaným a realizovaným projektům.

Jedná se o projekty především z oblasti revitalizace spravovaného bytového fondu a další projekty z oblasti služeb poskytovaných zřizovateli společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. - statutárnímu městu Most.

 

Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Záměrem naší společnosti je vybudování zařízení pro poskytování zdravotních a sociálních služeb klientům chronicky nemocným, především s Alzheimerovou chorobou nebo trpícím ostatními formami demence.


V současné době je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby a je připravena projektová dokumentace pro stavební povolení. Na základě této dokumentace nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele vlastní rekonstrukce. Výběr zhotovitele bude proveden v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je první polovina roku 2018.

Zadání veřejné zakázky Rekonstrukce bloku 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Provozovatelem zařízení bude společnost Domov Alzheimer Roztoky u Prahy z.ú., která má s obdobnými zařízeními zkušenosti a provozuje domovy se zvláštním režimem po celé republice.

 

video:  Domov Alzheimer  (Ústecká TV)

 

 
Rekonstrukce bytového domu blok 35, č.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě


Záměrem rekonstrukce je vybudovat bytový dům s nájemními bytovými jednotkami.


V současné době se zpracovává projektové dokumentace pro stavební povolení.

 

Varianta stavebního řešení

view_0.jpgview_1.jpg