MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Služby

Jsme firma s letitými zkušenostmi v oblasti správy a údržby vlastněných bytových domů a nemovitostí. Naše služby však nabízíme i ostatním společenstvím vlastníků, neboť s bytovou problematikou máme léta praxe.

 • vedení evidence domů
 • vedení pasportů bytů
 • zajištění správného nastavení předpisů služeb včetně jejich rozúčtování dle platné legislativy
 • výpočet a evidence nájemného a plateb za služby spojené s bydlením
 • provádění inkas a plateb z bankovního účtu nájemce
 • vypracování evidenčních listů
 • vypracování a evidence nájemních smluv
 • evidence dlužného nájemného včetně poplatku a úroku z prodlení
 • zpracování podkladů pro vyúčtování nákladů na služby spojené s bydlením na jednotlivé uživatele

Ke správě výše uvedených činností používáme nejmodernější software a tak můžeme nabídnout skutečně účinnou podporu ohledně této problematiky.

Ohledně zajištění všech legislativně vyžadovaných náležitosti nabízíme dále:

 • sledování a zajištění termínů veškerých revizí
 • organizace provedení revizí a případně i oprav nedostatků z těchto revizí vyplývajících

V neposlední řadě zajistíme soudní i mimosoudní vymáhání dluhů vůči vašemu společenství vlastníků.